Uw diabetes in een nieuw licht.

Het is niet altijd eenvoudig om uw diabetes te managen, om uw bloedglucoseresultaten bij te houden en om de invloed van uw activiteiten op uw bloedglucoseresultaten te begrijpen. Zou het niet geweldig zijn als u sommige zaken bij het managen van uw diabetes niet meer zelf hoeft te doen? Dit kan vanaf nu dankzij een systeem waarmee u kunt zien hoe dagelijkse activiteiten uw bloedglucoseresultaten beïnvloeden.
De CONTOUR® NEXT ONE meter en de CONTOUR® DIABETES app communiceren feilloos met elkaar om dit te realiseren.
Ontdek zo meer over uw diabetes.

 • Play the video

Installeer de app

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over hoe uw CONTOUR®NEXT ONE meter of CONTOUR®DIABETES-app te gebruiken, kijk dan even in onderstaande lijst. Heeft u een vraag die hier, of elders op onze website, niet wordt beantwoord neem dan gerust contact met ons op. 


Gebruik van de CONTOUR™NEXT ONE meter

Er zijn twee manieren om uw CONTOUR®NEXT ONE meter in te stellen: op de meter zelf, of met behulp van de CONTOUR® DIABETES-app.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw meter heeft ontvangen voor instructies over de initiële installatie vanaf de meter zelf.

Indien u uw meter wenst in te stellen vanuit de app, download dan eerst de CONTOUR®DIABETES-app. Open de app, klik op 'Aan de slag' en volg de instructies. De meter en de app worden gelijktijdig ingesteld.

U kan de meter aanzetten door ofwel:
- De grote ronde knop rechts vooraan enkele seconden in te drukken
ofwel
- Een CONTOUR®NEXT teststrip in de meter aan te brengen (dit zet de meter automatisch aan)

Uw CONTOUR®NEXT ONE meter moet steeds worden gebruikt met CONTOUR®NEXT teststrips. Deze werden speciaal ontworpen voor de meter.

Met uw meter ontvangt U een potje met CONTOUR®NEXT teststrips. Nieuwe strips kunnen bij uw apotheker worden besteld wanneer u ze nodig heeft. Gebruik nooit teststrips van andere merken met uw CONTOUR®NEXT ONE meter.

De smartLIGHT-functie op de CONTOUR®NEXT ONE meter geeft u onmiddellijk feedback over uw glucosewaarden. Het identificeert onmiddellijk of uw resultaten boven, onder of binnen de doelwaarden liggen, waarop u onmiddellijke vervolgacties kunt nemen. Deze functie kan worden uitgeschakeld, indien u verkiest deze niet te gebruiken.
Groen = binnen doelwaarden
Geel = boven doelwaarden
Rood = onder doelwaarden

Second-Chance® bemonstering is een andere nuttige functie van de CONTOUR®NEXT ONE meter. Als uw eerste monster onvoldoende is om een bloedglucose te lezen, staat Second-Chance® bemonstering u toe om extra bloed op dezelfde strook aan te brengen in plaats van een nieuwe strip te gebruiken
Dit helpt u :
- te vermijden dat u zich opnieuw moet prikken
- strips te verspillen (en prikkers)

De Second-Chance® bemonstering functie laat uw CONTOUR® NEXT ONE meter twee maal piepen en geeft een flikkerend teststrippictogram weer.
Breng binnen de 60 seconden wat meer bloed aan op de teststrip, zodat de meter het glucosegehalte kan lezen. Eens u een toereikende hoeveelheid bloed heeft aangebracht zal de meter de lezing automatisch uitvoeren.

Meterinstellingen kunnen niet worden gewijzigd terwijl deze met de app verbonden is. Om de meterinstellingen te wijzigen :
1. Scroll naar het symbool ‘Instellingen’ op uw CONTOUR®NEXT ONE meter en druk op OK. De verbinding met uw mobiel apparaat wordt automatisch gestopt
Of
2. Schakel uw CONTOUR®NEXT ONE meter uit en stap weg van uw mobiel apparaat om de verbinding te verbreken. Schakel de meter opnieuw in en ga naar Instellingen om eventuele wijzigingen toe te passen

Deze symbolen zijn Maaltijdmarkers. Maaltijdmarkers stellen uw meter in staat om bloedglucosemetingen te vergelijken met de ingestelde doelwaarden, zodat de smartLIGHT functie kan aangeven of uw bloedglucose boven, onder of binnen de doelwaarden ligt.

Telkens wanneer u een bloedglucosemeting uitvoert kunt u de gepaste markering op uw meter selecteren
U heeft de keuze uit drie variaties:

 • Nuchter
  Kies deze optie als u uw bloedglucose na ongeveer 8 uur zonder eten test
 • Vóór eten 
  Kies deze optie als u uw bloedglucose binnen 1 uur voor een maaltijd test
 • Na eten
  Kies deze optie als u uw bloedglucose binnen de 2 uur na de eerste hap van een maaltijd test

Uw CONTOUR™CLOUD account

Wanneer u de CONTOUR®DIABETES app voor de eerste keer opent, zal u worden verzocht een CONTOUR™CLOUD account aan te maken. Een account aanmaken zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Bovendien heeft u toegang tot dit account vanaf om het even welk van uw compatibele mobiele apparaten.

Om vanaf de initiële opstart een account aan te maken, volgt u enkel de instructies op het scherm.

1. Bij de vraag om uw CONTOUR™CLOUD ID te vermelden, noteert u uw email adres. Gebruik een email adres dat u regelmatig bekijkt.

2. Vervolgens zal u een reeks vragen dienen te beantwoorden die worden gebruikt voor het aanmaken van de rubriek Persoonlijke Gegevens (Over Mij). Uw rubriek ‘Over Mij’ kan ook na het aanmaken van de account worden bewerkt. U vindt deze rubriek terug onder Mijn Profiel in het Menu van de app.

3. Controleer uw account door te klikken op de link die u per mail van CONTOUR® Diabetes Solutions ontvangt.

4. Klik op 'Doorgaan' op het scherm van de app

Als u de CONTOUR® DIABETES-app in gastmodus hebt gebruikt en een account wilt maken: Ga naar: Instellingen > Een account aanmaken

1. Volg de instructies op het scherm

2. Controleer uw account door te klikken op de link die u per mail van CONTOUR® Diabetes Solutions ontvangt

3. Klik op ‘Doorgaan’ op het scherm van de app

Neen. Het is beter om op uw app account ingelogd te blijven zelfs wanneer u de app sluit. Als u op één of meerdere mobiele apparaten aangemeld blijft, wordt uw informatie regelmatig opgeslagen en blijven alle functies van de app beschikbaar voor u.

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn account.

2. Wijzig het email adres.

Het creëren van een CONTOUR™ CLOUD zal u helpen om het meeste uit uw CONTOUR® NEXT ONE te halen door het ontsluiten van alle functies die de app te bieden heeft. Het creëren van een account zorgt er tevens voor dat de app uw bloedglucosemetingen kan opslaan in de CONTOUR™ CLOUD, zodat u uw gegevens uit maximaal vier verschillende meters op meerdere mobiele apparaten kunt bekijken.

Volg de instructies op het scherm wanneer u de app opent om een account aan te maken. Hiervoor moet uw mobiele apparaat op het internet worden aangesloten.

Persoonlijke data worden nooit met derden gedeeld, tenzij u kiest om deze met iemand te delen, zoals bijvoorbeeld uw arts, verpleger of zorgverlener. U vindt ons privacybeleid hier.

App functies: Doelgroepbereiken

Ja. Hoewel de doelwaarden mogelijks op de CONTOUR®NEXT ONE meter werden bevestigd, kunt u deze alleen wijzigen via de CONTOUR®DIABETES app. Dit kunt u op elk gewenst moment doen door te gaan naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Doelwaarden Elke keer dat uw meter verbinding maakt met de app worden de doelwaarden automatisch bijgewerkt. Raadpleeg uw zorgverlener of arts vóór u doelwaarden instelt of aanpast.

Ja. U kunt de doelwaarden op de app altijd wijzigen via : Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Doelwaarden U kunt de hoge en lage grenzen van uw ‘Vóór eten’ (zelfde als vasten) en ‘Na eten (zelfde als algemeen) doelwaarden wijzigen door de glijknoppen omhoog of omlaag te bewegen. U kunt ook de ‘+’ or ‘–’ knoppen gebruiken om de waarden te laten stijgen of dalen. Raadpleeg uw zorgverlener of arts vóór u doelwaarden instelt of aanpast.

Ga in de app naar : Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Doelwaarden De ‘Kritiek Hoog’ knop heeft een gele omtrek. Dit is de hoogste bloedglucosewaarde die u kunt instellen. De ‘Kritiek Laag’ knop heeft een rode omtrek. Dit is de laagste bloedglucosewaarde die u kunt instellen. Schuif de grepen omhoog of omlaag om de kritieke waarden te wijzigen. U kunt ook de ‘+’ or ‘–’ knoppen gebruiken om de waarden te laten stijgen of dalen. Raadpleeg uw zorgverlener of arts vóór u doelwaarden instelt of aanpast.

U heeft uw meter waarschijnlijk niet gesynchroniseerd (gekoppeld) met de app sinds u de waarden in de app heeft gewijzigd. Om de meter met de app te synchroniseren gaat u als volgt te werk:

1. Zet uw meter in de nabijheid van uw mobiel apparaat aan

2. Verzeker u ervan dat de Bluetooth® functie op uw mobiel apparaat is ingeschakeld

De CONTOUR®DIABETES app moet nu in staat zijn de data met uw CONTOUR®NEXT ONE meter te synchroniseren en uw nieuwe waarden up te daten.

Uw meters kunnen verschillende doelwaarden hebben, maar dit is niet aangeraden. Uw meter en app moeten steeds dezelfde doelwaarden hebben. Gekoppelde CONTOUR® meters worden bijgewerkt met de meest recente app doelwaarden wanneer ze met elkaar verbinding maken.

Zodra u uw CONTOUR® NEXT ONE meter aan de CONTOUR® DIABETES-app koppelt, kan u een Maaltijdmarkering toevoegen aan een bloedglucosemeting. Aangezien elke Maaltijdmarkering wordt geëvalueerd tegen een verwante doelwaarde, worden de nieuwe reeksen die zijn gekoppeld aan elke Maaltijdmarkering zichtbaar.

De doelwaarde voor Nuchtere toestand is altijd standaard ingesteld op dezelfde waarde als uw Vóór Maaltijd doelwaarde. Dit bereik kan worden gewijzigd in de app. In de meter wordt een aparte “Vasten”-waarde weergegeven omdat er een “Vasten Maaltijdmarkering aan verbonden is.

App functies: professionele gezondheidszorg rapporten

Zeker. De ‘Mijn Profiel’-functie in de app laat u toe afspraken met en contactinformatie over uw gezondsheidsteam op te slaan. Ga hiervoor naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Profiel > Afspraken om een afspraak toe te voegen, of ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Profiel > Zorgteam

U kunt vanuit de app een samenvattingsrapport van uw bloedglucosemetingen versturen, maar u moet hiervoor eerst een afspraak of een professional uit de gezondheidszorg hebben toegevoegd.

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Profiel > Afspraken

2. Klik op een naderende afspraak

3. Klik op ‘Een bloedglucoserapport verzenden’

Of

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Profiel > Zorgteam

2. Klik op ‘Een bloedglucoserapport verzenden’

App functies: synchroniseren van tijd en datum

Als u de automatische datum/tijd synchronisatie heeft ingeschakeld in de CONTOUR®DIABETES-app, zal de app uw CONTOUR®NEXT ONE meter automatisch bijwerken met de datum en tijd. Als u deze functie in de eerste app-setup niet heeft ingeschakeld, gaat u naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > App-voorkeuren Schakel de ‘tijd- en datumsynchronisatie’-functie aan.

Schakel “tijd- en datumsynchronisatie’” in.

1. Ga in de app naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > App-voorkeuren

2. Schakel de “tijd- en datumsynchronisatie” in. Wanneer uw meter verbinding maakt met de app, synchroniseert de tijd en datum op de meter automatisch met de app

1. Schakel uw meter aan

2. Ga in de app naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters en selecteer de meter die u wenst te synchroniseren

3. Klik op ‘Tijd en datum synchroniseren’

4. Klik op ‘Sync now’

Als u de automatische datum/tijd synchronisatie niet heeft ingeschakeld in het gedeelte Voorkeuren van de CONTOUR® DIABETES app, wordt de meter niet bijgewerkt met de datum en tijd van het mobiele apparaat tenzij u een handmatige synchronisatie verricht. Om een automatische synchronisatie tussen de meter en mobiel apparaat in te stellen :

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ >Instellingen > App-voorkeuren

2. Schakel ‘tijd- en datumsynchronisatie meter’ in

App functies: smartTESTING – Slim Testen

U kunt de smartTESTING-functie van de CONTOUR®DIABETES app gebruiken om een reeks aan herinneringen in te stellen vóór het bezoek aan de gezondheidswerker of om u te helpen regelmatiger te testen: Hoofdmenu ≡ > Slim testen

1. Klik op het Slim Testen plan dat u wenst te gebruiken

2. Klik op ‘Doorgaan naar instelling’, en vul de informatie aan

3. Klik op ‘Opslaan’ als u hiermee klaar bent

Herinneringen die u hebt ingesteld worden over een vooraf bepaalde periode elke dag op hetzelfde tijdstip weergegeven. U kan ook éénmalige herinneringen instellen om te testen na een ‘Voor Eten’-meting. De ‘Slim Testen’-functie is een vaste reeks aan herinneringen over een bepaalde periode van tijd, ontworpen om u te helpen bij het beheren van uw bloedsuikerpatroon of uw bezoek aan uw arts voor te bereiden.

App functies: smart Alerts

U kunt herinneringen instellen op basis van een tijdstip, een bepaalde bloedglucosemeting of om medicatie toe te dienen als gevolg van uw bloedglucoseresultaat. Bovendien heeft u de mogelijkheid om een herinnering in te stellen zodra een lezing Vóór eten wordt gesynchroniseerd met de app Om een herinnering in te stellen, ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn herinneringen

1. Klik op ‘+’ rechts bovenaan het scherm

2. Volg de instructies op het scherm

Een éénmalige herinnering verwijderen:

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn herinneringen

2. Klik op 'X' onderaan het scherm

Een terugkerende herinnering verwijderen:

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn herinneringen

2. Veeg de betreffende herinnering naar links en druk op de rode ‘Wissen’ knop

Een herinnering tijdelijk uitschakelen:

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn herinneringen

2. Klik op de tuimelschakelaar om de herinnering stop te zetten; de schakelaar wordt nu wit

App functies: Maaltijdmarkeringen

Deze symbolen zijn Maaltijdmarkeringen. Maaltijdmarkeringen stellen uw meter in staat om bloedglucosemetingen te vergelijken met de ingestelde doelwaarden, en helpen u om te zien hoe de verschillende maaltijden invloed hebben op uw bloedglucose.

Telkens wanneer u een bloedglucosemeting uitvoert kunt u de gepaste markering op uw meter selecteren U heeft de keuze uit drie variaties:

Nuchter Kies deze optie als u uw bloedglucose na ongeveer 8 uur zonder eten test

Vóór Eten Kies deze optie als u uw bloedglucose binnen 1 uur voor een maaltijd test

Na Eten Kies deze optie als u uw bloedglucose binnen de 2 uur na de eerste hap van een maaltijd test

De app stelt dagindelingen voor voor ontbijt, lunch, avondeten en snack die u kunt aanpassen aan uw eigen schema. Voor uw gemak selecteert de app een maaltijdtype gebaseerd op het moment van de meting en de dagindeling.

De Maaltijdmarkering-functie is steeds beschikbaar in de app. Indien u de Maaltijdmarkering afzet in de meter kunt u uw metingen in de app nog enkel markeren als Vóór eten, Na eten of Nuchter. Als u de functie in de app laat aanstaan, zal het Maaltijdmarkeringscherm automatisch verschijnen telkens wanneer een bloedglucosemeting vanuit de meter wordt gesynchroniseerd.

1. Open de app en klik op de desbetreffende bloedglucosemeting in ‘Mijn Resultaten’

2. Wanneer het scherm bewerken wordt weergegeven, klikt u opnieuw op de bloedglucosemeting om het Maaltijdmarkeringvenster te openen. Hier kan u een Maaltijdmarkering of maaltijdtype toevoegen of wijzigen.

OF

1. Open de app en klik op de desbetreffende bloedglucosemeting in ‘Mijn Resultaten’

2. Wanneer het scherm bewerken wordt weergegeven, tikt u het Maaltijd icoontje aan klikt u vervolgens op ‘Maaltijdmarkering’. Hier kan u een Maaltijdmarkering of maaltijdtype toevoegen of wijzigen

Opmerking: Als u de Maaltijdmarkering van een bloedglucosemeting wijzigt, zal deze worden vergeleken met een verschillende doelgroep en kan de kleur op basis van deze nieuwe doelwaarde veranderen.

1. Klik op de desbetreffende bloedglucosemeting in ‘Mijn Resultaten’

2. Wanneer het scherm Bewerken wordt weergegeven, zal het Maaltijdmarkeringscherm automatisch openen indien u nog geen Maaltijdmarkering heeft genoteerd. Heeft u reeds een Maaltijdmarkering genoteerd, klik dan opnieuw op de bloedglucosemeting of gebruik de Maaltijdmarkering-knop onder het tabblad om de Markering aan de maaltijd toe te voegen of te wijzigen. Opmerking: U kunt opnieuw op de Maaltijdmarkering of Maaltijdtype klikken om deze te deselecteren. U kunt eveneens op ‘Geen markering’ klikken indien u geen Maaltijdmarkering of Maaltijdtype aan de meting wenst toe te voegen.

3. Klik op ‘Opslaan’ wanneer u hiermee klaar bent

4. Het scherm Bewerken wordt weergegeven. U kan nu eventueel foto’s, notities, activiteiten of medicatie aan de meting toevoegen

5. Klik op ‘Klaar’ om de bloedglucosemeting te bewaren

1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > App-voorkeuren

2. Schakel het Maaltijdmarkeringscherm uit

App functies: manuele bloedglucosemeting

Om een bloedglucosemeting manueel in de app toe te voegen, ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Resultaten

1. Klik op ‘+’ rechts bovenaan het scherm. Het systeem maakt voor de nieuwe meting gebruik van de huidige datum en tijd in uw mobiele apparaat.

2. Om datum of uur te wijzigen, klik op de overeenstemmende knop en scroll naar de gewenste datum of tijd. Klik op ‘Klaar’ om te bewaren.

3. Om een bloedglucosewaarde in te voeren, klik op de lege bloedglucosemetingsknop, geef de waarde in en klik vervolgens op ‘Klaar’. Het Maaltijdmarkering-scherm is nu beschikbaar.

4. De app stelt een Maaltijdmarkering voor, afhankelijk van de tijd van de meting. Klik op ‘Opslaan’ om te bevestigen of kies een andere Markeerder en/of type maaltijd. Opmerking: U kunt een Maaltijdmarkering of maaltijdtype deselecteren door erop te klikken. Wenst u geen Maaltijdmarkering of type maaltijd aan de meting koppelen, druk dan op ‘Geen markering’.

5. Klik op ‘Opslaan’ wanneer u klaar bent met de Maaltijdmarkering

6. Het scherm ‘Invoer Bewerken’ wordt weergegeven zodat u details aan uw meting, zoals een foto, notitie, activiteit, maaltijd of medicatie, kunt toevoegen

7. Klik op ‘Klaar’ om de manuele meting te bewaren

U kan enkel manueel ingebrachte metingen wijzigen. Metingen die vanaf de meter werden gesynchroniseerd kan u niet wijzigen Om de manuele metingen te wijzigen, klikt u op de betreffende meting in ‘Mijn Resultaten’. Hier kunt u details toevoegen zoals een afbeelding, activiteit of medicatie. Met het scherm ‘Bewerken’ open, klikt u opnieuw op de meting om een Maaltijdmarkering toe te voegen.

1. Zoek de manuele bloedglucosemeting of het gewenste item in ‘Mijn Resultaten’

2. Veeg de betreffende meting naar links en druk op de ‘Wissen’ knop die nu verschijnt

Opgelet : u kunt enkel de manuele metingen wijzigen. De automatisch gesynchroniseerde metingen kunnen niet worden gewijzigd.

App functies: bijkomende informatie aan een bloedglucosemeting toevoegen

1. Klik op de gewenste bloedglucosemeting in Mijn Resultaten
2. Wanneer het scherm bewerken opent, klikt u op de ronde pictogrammen voor het toevoegen van een foto, activiteit, maaltijd, medicatie, nota of stemopname.
3. Klik op ‘Klaar’ als u hiermee klaar bent

1. Zoek de bloedglucosemeting in Mijn Resultaten
2. Klik in de ruimte rond de tijd van de meting om de details te openen. Klik opnieuw in de ruimte rond de tijd om de details te sluiten.

App functies: bloedglucoseresultaten bekijken en zinvol maken

De kleuren van de CONTOUR®DIABETES app komen overeen met de kleuren van de smartLIGHT-functie op de CONTOUR®NEXT ONE meter en geven onmiddellijk aan hoe uw bloedglucosemeting zich verhoudt tegenover uw doelwaarden
Groen = binnen doelwaarden
Geel = boven doelwaarden
Rood = onder doelwaarden

Bloedglucosemetingen die werden gesynchroniseerd vanuit de meter kunnen in de app niet worden verwijderd; enkel manueel ingevoerde metingen kunnen worden verwijderd.

Klik op de kleine grafiek om hem te ontplooien tot een gedetailleerde grafiek of kantel uw toestel zijwaarts terwijl u ‘Mijn Resultaten’ in de app bekijkt.

In de grafiek worden bloedglucosemetingen dewelke automatisch via de Bluetooth® technologie uit de meter zijn verzameld aangeduid met een cirkelsymbool. Manueel geregistreerde metingen worden gekenmerkt door een ruitsymbool. Indien u extra informatie over een bepaald punt wenst, klik dan op het overeenstemmend symbool op de grafiek.

De gemiddelden-modus geeft uw bloedglucosegemiddelden weer over een periode; de standaard-modus toont uw individuele bloedglucosemetingen in één dag
Voor meer informatie:
1. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Mijn Resultaten
2. Kantel uw mobiele apparaat zijwaarts of tik op de grafiek aan de bovenkant van Mijn Resultaten
3. Klik op 'i' boven aan de uitgebreide grafiek

Om de tijdsperiode in de uitgebreide grafiek te wijzigen
1. Klik op de witte knop bovenaan het scherm
2. Selecteer een 3-daagse, 7- daagse, 14- daagse of 30- daagse periode uit de lijst

De app gebruiken - algemeen

Indien u meterinstellingen wenst te wijzigen vanuit de app, moet uw meter aan staan en gekoppeld zijn met de app. Wanneer de meter niet is aangesloten kunnen enkel de meternaam en de ontkoppelingsfunctie vanuit de app worden gewijzigd.

Klik op ‘Menu ≡’, ‘Klaar’, of ‘X’ om naar het vorige scherm terug te gaan.

Ja, in de meeste gevallen. De app slaat de meeste items automatisch op. U hoeft dus niet altijd op 'Opslaan' te klikken.

Ja. Telkens wanneer u opnieuw in de buurt bent van uw mobiele apparaten en de Bluetooth® functie is ingeschakeld, zal uw CONTOUR®NEXT ONE meter automatisch met de CONTOUR®DIABETES app synchroniseren. U wenst een bloedglucosemeting te doen en uw mobiele apparaten zijn niet in de buurt ? Maak u geen zorgen; uw meter heeft genoeg opslagruimte voor 800 bloedglucosemetingen ; Alle gemeten resultaten worden in de meter opgeslagen tot de volgende synchronisatie met de app.

Koppelen en ontkoppelen van de meters met de CONTOUR®DIABETES app

Om een meter te koppelen aan de CONTOUR®DIABETES app:
1. Controleer of de Bluetooth® functie op uw mobiel apparaat is ingeschakeld
2. Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters
3. Klik op ‘+ Meter koppelen’ en volg de instructies
4. Wanneer de koppeling succesvol is verlopen, zal het smartLIGHT op de meter gedurende enkele seconden een blauw licht weergeven.
5. Als de CONTOUR® meter is gekoppeld, verschijnt het scherm met de meterinstellingen
6. Schakel instellingen uit indien nodig en tik vervolgens op 'Doorgaan' om de meterinstellingen te bewaren

Ja, u kan verschillende CONTOUR®NEXT ONE meters met de CONTOUR®DIABETES app koppelen, waarmee uw bloedglucosemetingen uit de verschillende meters worden samengevoegd. Om dit te doen, ga in de app naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters
1. Druk op ‘+’ en volg de instructies op het scherm om een andere meter te koppelen
2. Als de CONTOUR® meter is gekoppeld, verschijnt het scherm met de meterinstellingen. Wijzig hier de gewenste instellingen
3. Druk op ‘Doorgaan’ om de meterinstellingen te bewaren
Let op ! U kan slechts één meter op hetzelfde moment met de app verbinden.

Ga in de app naar: Instellingen > Mijn meters
Druk op ‘+’ en volg de instructies.
Als de CONTOUR® meter is gekoppeld, verschijnt het scherm met de meterinstellingen. Wijzig de gewenste instellingen en druk op ‘Doorgaan’ om te bewaren.

Ga in de de app naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters
Klik op de meter die u wenst te herbenoemen en overschrijf met de nieuwe meternaam.

Bij het ontkoppelen wordt de meter uit het account verwijderd om te voorkomen dat de meter verbinding maakt met de app en gegevens heen en weer stuurt. Bestaande meterdata blijven in de app bewaard. Een ontkoppelde meter kan u later steeds opnieuw koppelen.

Als u een meter wenst te ontkoppelen van uw CONTOUR®DIABETES app, ga dan in de app naar:
Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters
1. Klik op de meter die u wenst te ontkoppelen
2. Op het instelscherm van de meter drukt u op ‘Ontkoppelen’ en daarna terug op ‘Ontkoppelen’
Of
Ga naar: Hoofdmenu ≡ > Instellingen > Mijn Meters
1. Veeg naar links op de meter die u wenst te ontkoppelen
2. Klik op de rode ‘Ontkoppelen’ knop en daarna terug op ‘Ontkoppelen’

Instellen van de CONTOUR®DIABETES app

Als u met uw CONTOUR® NEXT ONE meter en CONTOUR® DIABETES app van nul af aan begint, is het raadzaam dat u de app eerst instelt.

De meter is snel en eenvoudig in te stellen tijdens de eerste installatie van de app.

De CONTOUR®DIABETES app werkt met de volgende mobiele apparaten:

Apple (iOS) mobiele apparaten die zijn geïnstalleerd met Apple iOS 7 en hoger, zoals:
• iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6
• iPad 4, iPad Air, iPad Air 2
• iPad mini 2, 3, 4
• iPad Pro
• iPod touch 5 and 6
Android mobiele apparaten die zijn geïnstalleerd met Android Lollipop 5.0 en hoger, zoals:
• Samsung Galaxy S4/S4 Mini/S5/S5 Mini/S6
• Samsung Galaxy Note 2/3/4/5
• Samsung Galaxy A5

Bezit u een apparaat dat gebruik maakt van een van deze besturingssystemen, dan kan u de CONTOUR®DIABETES-app zeker downloaden en gebruiken.
Voor instructies over hoe de app te downloaden, raadpleegt u de vraag 'Hoe kan ik de CONTOUR®DIABETES-app downloaden?'.

Controleer eerst of uw apparaat Apple iOS of Android gebruikt.

Om de CONTOUR®DIABETES app op een Apple toestel te downloaden:
1. Open de App Store op uw toestel
2. Zoek naar ‘Contour diabetes’
3. Selecteer ‘CONTOUR®DIABETES app’ in de zoekresultaten
4. Druk op ‘Get’, daarna op ‘Install’. Er kan u worden gevraagd uw iTunes-accountgegevens in te geven. Klik op ‘OK’ eens u klaar bent. Het downloaden wordt vervolgens gestart
5. Indien u nog steeds in de App Store bent, zal de ‘Install’ knop wijzigen in een ‘Open’ knop. U kunt ofwel op ‘Open’ drukken of het app-pictogram in het ‘home scherm’ van uw apparaat selecteren.

Om de CONTOUR®DIABETES app op een Android toestel te downloaden:
1. Open de Google Play Store op uw toestel
2. Zoek naar ‘Contour diabetes’
3. Selecteer CONTOUR®DIABETES app in de zoekresultaten
6. Druk op ‘Install’. Het downloaden wordt vervolgens gestart

Eens u de CONTOUR®DIABETES app heeft gedownload, sla het dan op een snel toegankelijke plaats op, zoals het startscherm van uw mobiel apparaat

De installatie van de CONTOUR®DIABETES app is eenvoudig.
1. Open de app door op het CONTOUR® icoon te klikken
2. Selecteer uw land uit de lijst
3. Selecteer de taal waarin u de app wenst te gebruiken
4. Klik op ‘Bevestigen’ om door te gaan
5. Vervolgens zal u de Terms and Conditions moeten lezen en aanvaarden. Druk ‘Aanvaarden’ om door te gaan
6. Het Welkomstscherm van de app zal u nu drie opties voorstellen : ‘Aan de slag’, ‘Rondleiding volgen’, ‘Aanmelden’
7. Klik op ‘Aan de slag’ en volg de instructies op het scherm om uw CONTOUR®DIABETES app in te stellen

Wanneer u uw CONTOUR®NEXT ONE meter met de CONTOUR® DIABETES-app begint te gebruiken moet u de twee apparaten eerst koppelen.
De app en meter zullen vervolgens naadloos aansluiten en synchroniseren met behulp van Bluetooth® technologie.
De Bluetooth® functie moet zowel op uw mobiel apparaat als op uw meter worden ingeschakeld vóór de koppeling en elke keer dat u uw bloedglucose wil testen, zodat de app de meting kan synchroniseren.

U kunt een meterinstelling aan- of uitschakelen als volgt: :
1. Schakel de meter uit en stap weg van uw mobiel apparaat
2. Schakel de meter in
3. Scroll naar ‘Instellingen’
4. Druk ‘OK’ op elk scherm tot u de te wijzigen instelling heeft bereikt
5. Gebruik de op en neer pijlen op de buitenste ring om de instelling te wijzigen. Druk op ‘OK’

Probleemoplossing

Uw meter en de app moeten zich in de nabijheid van elkaar bevinden om verbonden te blijven. Plaats de meter en het mobiele apparaat dichter bij elkaar.

Indien uw CONTOUR®NEXT ONE meter niet op de CONTOUR®DIABETES app aansluit, Controleer of:

- Uw meter is ingeschakeld

- U uw meter door middel van de app aan uw mobiel apparaat heeft gekoppeld

- De Bluetooth® functie op uw meter en mobiel apparaat is ingeschakeld

- Uw meter zich in de dichte nabijheid van uw mobiel apparaat bevindt

Er zijn minstens twee mogelijke oorzaken voor deze foutmelding:

1. U bent niet verbonden met het internet. Controleer uw Internetverbinding en zorg ervoor dat de Mobile Data-functie is ingeschakeld in de instellingen van uw mobiel apparaat (Opmerking: Internet/Data gebruik kan kosten met zich meebrengen)

2. Uw netwerkbeheerder heeft netwerk- of firewall beperkingen ingesteld voor uw netwerk

- Neem contact op met uw netwerkbeheerder om verbinding naar CONTOUR® ONE-servers vanaf uw mobiel apparaat toe te staan

- Overweeg een alternatieve internetverbinding zoals overschakelen naar mobiele data of sluit aan vanaf uw privéwoonst. (Opmerking: Internet/Data gebruik kan kosten met zich meebrengen)

Ja, u vindt een Helpsectie in het hoofdmenu van de app. Ga hiervoor naar: Hoofdmenu ≡ > Help

In het Help-scherm kunt u onderwerpen zoeken aan de hand van trefwoorden of door de hulpcategorieën bladeren. Heeft u nog steeds hulp nodig, belt u dan gerust onze Klantendienst op het nummer dat u achteraan uw meter vindt of gebruik het volgende formulier. U kunt deze link ook openen via de help-sectie van de app.

Testherinneringsschema’s en Mijn Patronen

U kunt Testherinneringsschema’s gebruiken om een serie herinneringen in te voeren zodat u kunt zien hoe uw dagelijkse activiteiten uw bloedglucosewaarden beïnvloeden, of om u voor te bereiden op een bezoek aan uw behandelaar. Instellen gaat eenvoudig. Ga naar: Hoofdmenu > Mijn herinneringen

 1. Tik op ‘+’ rechtsboven in het scherm
 2. Kies Testherinneringsschema’s.  U komt in een nieuw scherm en kunt een schema kiezen dat bij uw situatie past.

Herinneringen die u instelt komen elke dag op hetzelfde tijdstip naar voren. U kunt ook een eenmalige herinnering instellen om bijvoorbeeld te testen na een ‘Voor Eten’ resultaat. Testherinneringsschema’s stellen u in staat om een serie van herinneringen in te stellen voor een bepaalde periode. Ze zijn ontworpen om u te helpen bij patroonherkenning in uw bloedglucoseresultaten of om u te helpen bij de voorbereiding van een gesprek met uw behandelaar.

De CONTOUR®DIABETES app kan u een pushbericht sturen als er bepaalde trends in uw bloedglucoseresultaten zijn vastgesteld. Dit wordt  ‘patronen’ genoemd. De app kan bijvoorbeeld een patroon ontdekken “Hypers voor de Lunch”.

 • Ontvang nuttige pushberichten bij trends in uw bloedglucoseresultaten
 • Leer meer over mogelijke oorzaken van uw patronen
 • Stel herinneringen in om u te helpen bij het verbeteren van uw patronen
 • Volg hoe u vooruitgang maakt en hoe u na een tijdje uw patronen heeft verbeterd

U kunt een of meer patronen selecteren in de Mijn Patronen sectie in het hoofdmenu. Hiermee laat u de app weten dat u een bericht wilt krijgen als dit type patroon is geconstateerd.

Om uw pushbericht instelling bij patronen te veranderen gaat u naar:
Hoofdmenu > Mijn Patronen

 1. Tik op  ‘Meer’ rechtsboven in het scherm
 2. Kies ‘Patroonselectie’
 3. Selecteer de patronen die u wilt volgen. U kunt ze hier aan- en uitzetten.

Als uw bloedglucoseresultaten verbeteren binnen een bepaalde tijd, terwijl u aan een patroon werkt, dan wordt dit patroon beschouwd als “verbeterd”. De app slaat “verbeterde” patronen op in Mijn Patronen > Geschiedenis van patronen. 

De CONTOUR®DIABETES app heeft in ieder geval 14 dagen aan bloedglucoseresultaten nodig om bepaalde patronen te ontdekken. Indien u regelmatig test en uw resultaten voorziet van Maaltijdmarkering, dan is het voor Mijn Patronen eenvoudiger om patronen te ontdekken.

U kunt een patroon op elk moment stop zetten en het overbrengen naar de geschiedenis van uw patronen. Indien u een pushbericht krijgt over een patroon dat u niet wilt volgen, tik dan op ‘Nee’ als u gevraagd wordt een herinnering in te stellen en kies voor ‘Ja’ als de optie ‘Naar geschiedenis verplaatsen’ op uw scherm verschijnt. Dit kan vanuit het Hoofdmenu, ga naar: Hoofdmenu > Mijn Patronen

 1. Tik op het patroon
 2. Kies ‘Naar geschiedenis verplaatsen’

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo, CONTOUR, Second-Chance en smartLIGHT zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.

Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en in andere landen. App Store is een dienstverlenend merk van Apple Inc. Het Bluetooth woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merknamen is gelicentieerd. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Datum van voorbereiding: Maart 2016. Code: G.DC.12.2015.40124